RK Basisschool Sint Jozef

Kerkendijk 81 5712 ET Someren

 • Wij werken als school nauw samen met Norlandia.Zij verzorgen 3 ochtenden peuterspeelzaal en bieden voor- en naschoolse opvang aan op school
 • Kinderen werken op allerlei manieren en locaties samen aan opdrachten vanuit de klas of plusklas.
 • Wij werken met de media en devices van nu en besteden veel aandacht aan digitale geletterdheid en mediawijsheid.
 • Middels de talentendagdelen en de ateliers, alsmede in de basisvakken komen techniek en creativiteit veelvuldig aan de orde
 • Kinderen worden extra cognitief uitgedaagd met verrijkingswerk en in de Somerense plusklas.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van de Sint Jozefschool in Someren-Heide. Onze school is een kleine, warme school die het hart vormt van het kerkdorp Someren-Heide. Kinderen, ouders en collega's voelen zich bij ons thuis en daar zijn we trots op!

Wilt u meer weten over onze school, klik dan hier.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Samen
 • Actief
 • Eigenaarschap
 • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sint Jozefschool heeft de laatste vier jaren te maken met een lichte stijging onder andere door de nieuwbouwwijk achter de school.

De school telt op de teldatum 1 februari 2023, 128 leerlingen, waarbij dit tot het einde van het jaar stijgt tot ongeveer 132 leerlingen. 

We werken sinds schooljaar 2020-2021 in 3 bouwen/units (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) met 6 combinatiegroepen van 3 leerjaren (behalve de middenbouw > leerjaar 4 en 5) en werken daarbij veel groep overstijgend om het passend onderwijs te optimaliseren en de kinderen buiten hun leerjaar op hun eigen niveau extra instructie te kunnen geven.

Een kleine school biedt enorme voordelen: de leerlingen voelen zich veilig, alle leerkrachten kennen de kinderen en het contact met ouders en externen is warm.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven