Mariaschool

Laan ten Roode 34 5711 GC Someren

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Is de leerkracht ziek? In overleg met Prodas regelt de directie vervanging. Soms lukt dat niet. Daardoor kan het gebeuren dat uw kind ‘thuis’ moet blijven. Dat is nooit op de eerste dag van afwezigheid van een leerkracht. Mocht deze situatie onverhoopt voorkomen, dan krijgt u een mail.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van het onderwijs   

Op de Mariaschool zitten leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd in een klas. Zij doorlopen in principe een zelfde jaarprogramma. In groep 1-2 is de samenstelling afhankelijk van het aantal leerlingen.  

De leerkracht benadert de kinderen positief en stimuleert welbevinden en betrokkenheid. Hierbij kijkt de leerkracht naar verschillen en houdt zoveel mogelijk rekening met aanleg, tempo, dynamiek, niveau, interesse en ontwikkeling.  

Alle leerkrachten op onze school geven voornamelijk les volgens het directe instructie model. De leerling hoort aan het begin van de les wat het doel van de les is. De leerkracht stimuleert voorkennis en bespreekt na de les samen met de kinderen wat en hoe er geleerd is en wat er nog verbeterd kan worden.  

In elke groep geeft de leerkracht op minimaal 3 niveaus les. Leerlingen krijgen in dezelfde les de verdieping of herhaling daar waar dat nodig is. Uiteraard kan het per vakgebied verschillen of uw kind in een extra instructie groep zit of juist extra uitdaging nodig heeft.  

Heeft uw kind meer hulp nodig? Dan bekijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben een Ondersteuningsplan. Hierin staat specifiek beschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden. Wilt u meer weten? Het ondersteuningsplan is op school aanwezig en in te zien.

Groepering

Hoeveel groepen onze school heeft, hangt af van het aantal kinderen dat onze school bezoekt. Gedurende het schooljaar, tot 1 juni, stromen kinderen, die 4 jaar zijn geworden, in. De maximale grootte van een groep koppelen wij niet meteen aan een getal. Wij kijken eerder naar sfeer, ondersteuning en type kinderen.  

Soms moeten wij groepen combineren. Dit hangt af van het aantal leerlingen in een bepaalde leeftijdscategorie. Wij gaan hier uiteraard zeer zorgvuldig en onderwijskundig verantwoord mee om. Komt uw kind in een combinatieklas? Dan informeren wij u tijdig hierover. 2.1.2

Vakleerkrachten

Via Leef! Someren krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 eens in de drie weken les van een vakdocent tijdens de gymles. Deze docent organiseert ook wekelijks pleinactiviteiten tijdens de middagpauze op maandag. Kinderen kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen.

Leef! richt zich op het realiseren van voldoende sport- bewegings- en cultuuraanbod voor alle Somerenaren van jong tot oud.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven