Mariaschool

Laan ten Roode 34 5711 GC Someren

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

Samen zijn we de Mariaschool    

Kinderen willen graag op de Mariaschool zijn. Doordat we een grote school zijn, hebben we een groot en divers team. Daardoor kunnen we alle kinderen zien en waarderen. Zowel kleuters die starten als oudere kinderen die van school - of land - veranderen, voelen zich snel thuis in de Mariaschool. Iedereen is welkom, de school is een warm bad. 

Alle kinderen hebben talenten. Zowel cognitieve, creatieve als sociaal-emotionele talenten zijn het waard om tot bloei te brengen. Het enthousiasme dat wij als leerkracht uitstralen, zien we terug in onze kinderen. We stimuleren de leerlingen om zich talentvol te voelen en we inspireren hen om hun eigen leerdoelen te vinden. Dit doen wij met hart en ziel. Doordat we maatwerk voor ieder kind leveren, leren onze leerlingen veel en hebben ze een fijne schooltijd. 

De Mariaschool heeft een stevige basis. Dat geeft ons de kans om te kunnen experimenteren met nieuwe inzichten en werkwijzen om het onderwijs in onze groepen steeds beter te maken. Dit doen we in ‘proeftuintjes’. We nemen de ruimte om onze kennis te verrijken en onze talenten te benutten voor goed en krachtig onderwijs. Wat we daarbij voorleven zijn vaardigheden als nieuwsgierig zijn, onderzoeken, ontwikkelen, ondernemen en meeveren. We hebben daarbij oog voor het proces. We stellen ons oordeel uit. Niet alles hoeft meteen perfect te zijn. Het gaat ons om een positieve mindset, saamhorigheid en betrokkenheid. 

Onze visie is zichtbaar in een doorgaande lijn in de school. Een doorgaande lijn uit zich niet alleen in de kerndoelen. Met onze tradities worden kinderen met elkaar, de school en de omgeving verbonden. Wij vinden de relatie tussen de leerkracht, het kind en ouder cruciaal. Ouders zijn op tal van manieren betrokken bij de Mariaschool. Ook ouders maken deel uit van onze gemeenschap.  

Samen zijn we de Mariaschool. Kom erbij en sluit je aan! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • Talent
  • KIVA-school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven