Mariaschool

Laan ten Roode 34 5711 GC Someren

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Mariaschool is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar iedereen werkt met hoofd, hart en handen. Wij zijn een dynamische school met een structuur (rust, ruimte, regelmaat) en een opvoedkundig klimaat waar ieder kind zich welkom, gezien, gewaardeerd, gerespecteerd, veilig en geborgen voelt. Een school waar bewust ruim aandacht is voor sociale vaardigheden, samenwerking, normen en waarden. Leren van en met elkaar, met respect voor ieders eigenheid. Elk kind heeft het recht om in de eigen omgeving, samen met leeftijdgenootjes, optimaal te groeien, te leren en zich te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • Welbevinden
  • KIVA-school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven