Obs De Startbaan

Oude Tempellaan 9 a 3769 JA Soesterberg

Schoolfoto van Obs De Startbaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ter vervanging van een zieke leerkracht zijn er invalleerkrachten beschikbaar. Tegenwoordig is het vaak heel moeilijk om vervanging te regelen. Wij zoeken dan intern een oplossing voor het lesgeven aan een groep. Soms lukt dit echter niet. Dan kan het voorkomen dat de kinderen verdeeld worden over de andere groepen van de school. Kinderen worden nooit zonder overleg naar huis gestuurd. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen, dat wij ouders vragen om hun kind de volgende dag thuis te houden. Als dit niet kan, zorgt de school altijd voor opvang.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Startbaan staat kwaliteit en gepersonaliseerd onderwijs hoog in het vaandel. Dit realiseren wij onder andere door het werken in groepsdoorbrekende lessen en de dynamische instructie groepen. Concreet betekent dit dat leerlingen ingedeeld worden in basisgroepen maar op hun eigen niveau onderwijs volgen. Hierbij wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeftes van leerlingen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Door de combinatiegroepen 1-2 en 2-3 leren kinderen vooral ook van elkaar. Door ons groepsdoorbrekend onderwijs krijgen kinderen de mogelijkheid om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. Het ene kind is het andere niet en dient ook niet zo behandeld te worden. Wij kijken goed waar de onderwijsbehoeftes van de kinderen liggen en passen hier ons onderwijs zoveel vanuit hoge verwachtingen op aan: gepersonaliseerd onderwijs. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het vak Wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van de methode Leskracht. Dit is een methode waarbij de vakken Natuur en Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie en Levensbeschouwing samen komen. Leerlingen leren middels themaprojecten over alle aspecten van de wereld en leren te kijken naar de overeenkomsten van de verschillende mensen en gebieden. Bij deze projecten leren de leerlingen hun vaardigheden ontwikkelen. Samen werken, informatie opzoeken, het gebruik van social media, creatief denken, presenteren en samen werken zijn hier voorbeelden van.

Kwink is de methode die de Startbaan gebruikt voor de sociaal emotionele leerlijn. Kinderen leren hier onder andere respect voor elkaar te hebben, zelfvertrouwen en zelfkennis te krijgen en omgaan met elkaar.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit het samenwerkingsverband hebben we een aantal arrangementen om kinderen extra te ondersteunen. Kinderen met bijvoorbeeld een leesachterstand of rekenachterstand kunnenhieruit  extra begeleiding krijgen door een Remedial Teacher, Logopedist of een andere specialist.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven