De Postiljon

Generaal Winkelmanstraat 111 3769 EC Soesterberg

  • Wij zijn sinds 2011 een Vreedzame School.
  • Ons speelplein wordt vernieuwd. Uitgangspunt is een natuurlijk plein. Dit is ons schip.
  • Onze tipi en een kleuterlokaal
  • Schoolfoto van De Postiljon
  • Schoolfoto van De Postiljon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van groep 8 zijn naar voortgezet onderwijsscholen in Amersfoort en Zeist uitgestroomd. Een deel van de adviezen zijn geen enkelvoudige adviezen geweest (bijvoorbeeld havo), maar dakpanadviezen (bijvoorbeeld vmbo-t/ havo). 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22november 2012, 28 november 2014 en 27 maart 2014 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek afgenomen. Dit was noodzakelijk omdat onze school drie jaar achter elkaar onvoldoende gescoord heeft op de Cito Eindtoets. De afgelopen twee jaar hebben we erg hard gewerkt aan de verbetering van onze opbrengsten. De tussenresultaten (groep 2-8) zijn verbeterd en liggen gemiddeld op een voldoende niveau. De Cito Eindtoets 2014 is net voldoende gescoord. Volgens de inspectie zijn er goede en positieve ontwikkelingen zichtbaar. Wij zijn trots dat de inspectie ons gewaardeerd heeft met een voldoende en het basisarrangement heeft afgegeven op 27  maart 2014. In onderstaande bijlage leest u een stukje uit de nieuwsbrief van 10 juni 2014 en kunt u de inspectierapporten lezen van bovenstaande bezoeken in 2012, 2013 en 2014.

Terug naar boven