De Postiljon

Generaal Winkelmanstraat 111 3769 EC Soesterberg

  • Wij zijn sinds 2011 een Vreedzame School.
  • Ons speelplein wordt vernieuwd. Uitgangspunt is een natuurlijk plein. Dit is ons schip.
  • Onze tipi en een kleuterlokaal
  • Schoolfoto van De Postiljon
  • Schoolfoto van De Postiljon

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een enthousiast team van betrokken leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben de groepen 1 en 2 gecombineerd. De andere groepen zijn enkele groepen.

Voor het begeleiden van kinderen met een  zorgarrangement wordt structureel een dramaspecialiste ingezet. Zij begeleidt kinderen door middel van spel ter bevordering van de sociale emotionele vaardigheden.

Een taalspecialiste begeleidt wekelijks 1 ochtend kinderen met een taalachterstand. Deze kinderen worden begeleid op basis van het VVE programma van de gemeente Soest.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt ondersteuning aan kinderen die zwak zijn in lezen, spelling en rekenen. We zijn ons aan het ontwikkelen om ondersteuning te bieden aan kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven