De Postiljon

Generaal Winkelmanstraat 111 3769 EC Soesterberg

  • Wij zijn sinds 2011 een Vreedzame School.
  • Ons speelplein wordt vernieuwd. Uitgangspunt is een natuurlijk plein. Dit is ons schip.
  • Onze tipi en een kleuterlokaal
  • Schoolfoto van De Postiljon
  • Schoolfoto van De Postiljon

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS de Postiljon. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Wij geven een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

Team, leerlingen & ouders: WIJ! Wij maken de Postiljon: een gastvrije school die een veilige werkplek biedt in een actieve lerende omgeving. Onze leerlingen worden zo optimaal mogelijk toegerust met kennis en vaardigheden om hun eigen keuzes te kunnen maken. Zelfstandige individuen die met respect hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Onze identiteit is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging waarin ‘oog hebben voor elkaar’ onze inspiratie is. Met elkaar omarmen we de principes van de Vreedzame School, waar de democratische uitgangspunten hoog in het vaandel staan. Tot ziens op de Postiljon.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie en zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Ambitie
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een middelgrote basisschool. We hebben twee 1/2 groepen gecombineerd. Groep 3 t/m 8 zijn enkele groepen.

Gemiddeld zitten er 25 leerlingen in de groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door de school in samenwerking met Bink Kinderopvang. Ouders van school en medewerkers van Bink Kinderopvang vormen samen ons team van overblijfmedewerkers. Regelmatig zijn er overlegmomenten met de directie van de school, het team van overblijfmedewerkers en Bink Kinderopvang. Jaarlijks volgen de medewerkers nascholing.

Opvang na schooltijd en tijdens vrije dagen en vakanties worden verzorgd door Bink Kinderopvang. Voor meer informatie zie website van de instelling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven