De Bron

Sweelinckstraat 2 3766 ED Soest

Schoolfoto van De Bron

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten vraagt de school altijd als eerste een collega als vervanger. Wanneer dat niet lukt maakt de school gebruik van Ippon. Ippon is partner voor scholen in het primair onderwijs voor het voeren van een verantwoord personeelsbeleid. Dat betekent dat zij invallers op school inplannen als wij vervanging nodig hebben. Tijdens een griepepidemie kan het voorkomen dat Ippon geen invallers heeft. Dan proberen we intern met de inzet van onze onderwijsassistente of stagiaires de groep op te vangen. In uiterste nood wordt een groep naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven