De Werveling

Oude Utrechtseweg 24 3768 CC Soest

  • Regelmatig gaat er een groep de natuur in voor live onderwijs.
  • We zijn techniekschool met wekelijks tijd voor dit onderwerp. Vier keer per jaar hebben we een techniekmiddag.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt er een leerlingtevredenheidspeiling gehouden. Dit is een algemene peiling die vanuit een landelijke lijst komt (Panassys/WMK) en twee keer per jaar wordt er een peiling via ZIEN! gehouden onder de groepen 5 t/m 8 naar het sociaal welbevinden van de groepen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke 2 jaar wordt er een oudertevredenheidspeiling gehouden. De vragen die worden gesteld komen uit Parnassys/WMK Dit zorgt er voor dat er een landelijke benchmark kan worden samengesteld. 

De meeste vragen komen overeen met de vragen die aan leerlingen worden gesteld. Dit geeft ons als school een beeld of hierin informatie wordt door gegeven door kinderen aan ouders. Ook zien we in de beide scores of deze vergelijkbaar zijn en betrouwbaar. We merken dat ouders vele vragen/onderzoeken en enquêtes krijgen voorgeschoteld aan de hoeveelheid respondenten. Die is veelal lager dan we graag willen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven