3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169 A 3765 EN Soest

  • Best eng, zo'n toneel. Maar als je het elk jaar doet, overwin je je angsten, groeit je zelfvertrouwen en sta je steviger in je schoenen.
  • Opgroeien is ontdekken, leren, fantaseren, dromen en je angsten overwinnen. Elke dag weer.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks laten wij alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de veiligheidsvragenlijst invullen.

Dat doen we in de groep op de computer.

De leerkracht houdt zich afzijdig van de afname.

Na de afname en analyse praten de school en de kinderen over wat nodig is om bepaalde onderdelen bij te stellen.

Soms lukt dat, soms ook niet.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheidsenquêtes geven bij de laatste afnames een positief beeld zien.

Met de MR van de school wordt altijd een plan van aanpak opgesteld om opvallende zaken bespreekbaar te maken en waar mogelijk te verbeteren.

De zaken die n.a.v. de vorige enquête zijn opgepakt zijn:

  • Hoe de school eruit ziet: De school is van binnen en van buiten geheel verbeterd, de school heeft in 2015 door de gehele school nieuw meubilair aangeschaft.
  • Hoe de school de toets resultaten met de ouders bespreekt: De school bespreekt de uitkomsten van de toetsen consequenter met ouders a.d.h.v. grafieken van hun kind.
  • Hoe de school adviezen geeft over de mogelijke begeleiding van kinderen door hun ouders: De IB-er en/of leerkracht van onze school geeft / geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan ouders.
  • Advisering naar voortgezet onderwijs: Nader onderzoek geeft aan dat veel ouders van kinderen die nog niet te maken hebben gehad met advisering deze vraag niet positief hadden beantwoord. Oorzaak is de vraagstelling in WMKPO vragenlijst.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven