3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169 A 3765 EN Soest

  • Best eng, zo'n toneel. Maar als je het elk jaar doet, overwin je je angsten, groeit je zelfvertrouwen en sta je steviger in je schoenen.
  • Opgroeien is ontdekken, leren, fantaseren, dromen en je angsten overwinnen. Elke dag weer.

In het kort

Toelichting van de school

De 3e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school met vaste ritmes en tradities waarin een kind zich snel thuis en veilig voelt. De school biedt 'Algemeen Bijzonder Onderwijs' op humanitaire grondslag. De basis hiervoor werd 100 jaar geleden gelegd met de oprichting van de 1e Van der Huchtschool op basis van de mensvisie van onder meer Albert Schweitzer. De school is dan ook onderdeel van de slagvaardige, kleine Stichting Van der Huchtscholen, waarmee de continuïteit is gewaarborgd.

De school streeft er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is. De één heeft daarvoor net wat extra zorg nodig, de ander juist iets meer uitdaging.

Het team van de school bundelt meer dan 200 jaar onderwijservaring. Het is een uitgebalanceerde mix van juffen èn meesters, ervaring en ongebreideld enthousiasme. Ze omarmen de visie van de Van der Huchtscholen en de soms eigenzinnige pedagogisch-didactische aanpak.
Daarin staat het eigene van het kind centraal, naast een stevige relatie tussen thuis en school, aangevuld met maatschappelijke geëngageerdheid en de overtuiging dat wij een positief verschil kunnen maken in de wereld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Humanitaire grondslag
  • Veilige school met goede zorg
  • Kind en ouders worden gezien
  • Coöperatief samenwerken
  • Natuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Uw kind kan tussen de middag thuis eten, wat voor veel ouders fijn is op de dagen dat ze vrij zijn.

De school biedt de mogelijkheid tot een continurooster.

Ouders verzorgen de overblijf. De kinderen eten in de klassen onder leiding van een ouder.
De ouder leest tijdens het eten voor.
De kinderen gaan na het eten naar buiten en spelen tot 13.00 uur, waarna de leerkrachten de begeleiding overnemen.

De kosten zijn laag.

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de verschillende aanbieders in Soest waarmee wij samen werken.

Binnen ons schoolgebouw is BSO De Klimboom (Bink) gevestigd. Hier is naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 7 mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mevrouw E. Hellebrand is als de vertrouwenspersoon binnen onze stichting direct te bereiken via 06 21421377

Terug naar boven