2e Van der Huchtschool

Libel 56 3766 HH Soest

  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De WMK vragenlijst veiligheid voor de leerlingen in groep 5 t/m 8 geeft jaarlijks een positieve uitslag. Waar nodig pakken we signalen uit de uitslag op. De uitslag wordt aan de leerlingen en hun ouders teruggekoppeld. Als eindcijfer gaven de kinderen de school in 2021 een 3,54 op een schaal van 1-4. In 2022 was dat 3,61 en in 2023 was dat 3,58.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens per vier jaar nemen wij vanuit ´Werken met kwaliteit´(WMK) onder de ouders een algemene vragenlijst af (AVL). Eens per vier jaar nemen we ook een vragenlijst sociale veiligheid af (VLSV).

Als team hebben wij de algemene rapportage uit 2020 als prettig ervaren, want alle terreinen zijn positief beoordeeld. Het geeft ons de bevestiging dat de ouders van mening zijn dat we op de goede weg zijn om hun kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het eindcijfer 3,38 op een vierpuntsschaal is o.i. een mooie slotconclusie van de rapportage. 

Als team hebben wij de rapportage uit 2018 over de sociale veiligheid op onze school als prettig ervaren, want ook hier zijn alle terreinen positief beoordeeld. Het geeft ons de bevestiging dat ouders van mening zijn dat we we op de goede weg zijn om de sociale veiligheid in onze school voor hun kinderen zo optimaal mogelijk in te vullen. Het eindcijfer 3,53 is o.i. een mooie slotconclusie van de rapportage. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven