2e Van der Huchtschool

Libel 56 3766 HH Soest

 • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
 • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
 • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
 • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
 • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken 20 onderwijsgevenden. Hiervan werkt een aantal in een (bijna) volledige betrekkingsomvang. De overige collega’s werken in duobanen. Ten behoeve van de goede voortgang van het werk maken de leerkrachten die als duo werken strikte afspraken over de overdracht. De groepsverantwoordelijkheid wordt dan gedeeld. 

Ons team bestaat uit 18 dames en 2 heren. De kenmerken van ons team zijn:

 • Gedreven, bevlogen en open voor vernieuwing.
 • Zorg om en naar elkaar.   
 • Een stabiel goed op elkaar ingespeeld team met veel ervaring dat plezier heeft in het werken.     
 • Gestructureerd werken met een duidelijke lijn en goede communicatie.  
 • Specialisten.
 • Laag ziekteverzuim.
 • Weinig verloop leerkrachten.
 • Onderling vertrouwen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een overeenkomst met PIO/Transvita, een invalpool. Daarnaast kunnen wij in ons netwerk vervangende collega's vinden. Ten slotte tonen parttime collega's regelmatig hun flexibiliteit.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt 3 kleutergroepen en 6 jaargroepen. We kiezen bewust voor 3 kleinere kleutergroepen i.p.v. 2 volle groepen. De groepen starten met ongeveer 15 kinderen en groeien lopende het jaar naar ongeveer 25 kinderen.

Door de opzet van onze zorgstructuur in en buiten de jaargroepen kunnen kinderen op andere niveaus werken dan de niveaus die bij de jaargroep horen. Dit passende onderwijs 'pur sang' sluit aan bij de individuele zorgbehoefte van ieder kind. 

De jaargroepen 3 t/m 8 tellen gemiddeld 30 kinderen per groep. Afhankelijk van de zorg- en onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep kan dit net boven of net onder het 30 liggen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

T.a.v. de 'laat' instromende kinderen die minder dan twee volle schooljaren onderwijs genieten in de kleutergroepen wordt vanuit de wet- en regelgeving toch verwacht dat ze na hun kleuterperiode instromen in groep 3. Om te voorkomen dat er teveel druk komt te staan op het onderwijskundig programma én om de voorwaarden voor de overgang naar groep 3 te kunnen realiseren, hebben wij er in het verleden voor gekozen om ook voor de kleuters een volledige schoolweek in te vullen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij het laatste bezoek van de Inspectie van het Onderwijs kreeg onze ondersteuning de hoogste waardering die mogelijk is, nl. "Goed". Volgens de Inspectie is onze ondersteuning daarmee een voorbeeld voor andere scholen.

In januari 2018 kregen wij het predicaat 'Excellente school' vanwege onze zorgbreedte en ons passend onderwijs 'pur sang'. In 2021 is dit predicaat vanwege de verdere doorontwikkeling verlengd en opnieuw toegekend tot medio 2025. 

Het schoolondersteuningsprofiel dat wij hebben afgesloten met ons samenwerkingsverband (SWV) 'De Eem' staat ook op onze website vermeld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school biedt een inclusieve begeleiding die verder gaat dan bij andere reguliere basisscholen. Kinderen met een S(B)O-advies kunnen bij ons passend en langer worden begeleid. Het aantal plaatsen is echter gelimiteerd. Onze zorgstructuur biedt bovendien passende mogelijkheden aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Deze mogelijkheden komen voort uit onze zeer brede zorgstructuur 'Passend onderwijs Pur Sang'. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit de voorschoolse opvang ontvangen wij kort voor de start op onze school een overzicht met relevante gegevens t.a.v. de ontwikkeling van het betreffende kind. Hiervoor moeten de ouders toestemming hebben gegeven. Indien wenselijk kan er een warme overdracht plaats vinden.  

Terug naar boven