CBS Da Costa

Spoorstraat 3 3761 AJ Soest

  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze resultaten, die boven het landelijk gemiddelde liggen. Wij streven naar hoge opbrengsten, maar realiseren ons ook dat goed kunnen leren meer behelst dan een hoge cito-score behalen.

Heb je echt leren leren? Leren doorzetten? Is er extra verdieping of verrijking nodig, of extra ondersteuning? We gaan zowel met kinderen als met leerkrachten in gesprekken over doelen en ambities. We vinden het het meest belangrijk dat kinderen goed kunnen vertellen wat zij leren, hoe zij het beste leren en wat zij daar bij nodig hebben. Dit vergroot hun slagingskans in het VO.

Op de realistische schooladviezen die wij geven voor het Voortgezet Onderwijs, krijgen wij goede feedback van de VO scholen en van onze ouders.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussenresultaten worden gemeten middels de gestandaardiseerde cito-toetsen en middels de DMT-signaleringen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is al eventjes niet geweest. Dat betekent enerzijds dat zij tevreden zijn; anderzijds weten wij dat het inspectiekader veranderd is. Er komt nu eerst een instellingsaudit. We verwachten de inspectie opnieuw in 2018-2019.

Terug naar boven