CBS Da Costa

Spoorstraat 3 3761 AJ Soest

  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze resultaten, die boven het landelijk gemiddelde liggen. Wij streven naar hoge opbrengsten, maar realiseren ons ook dat goed kunnen leren meer behelst dan een hoge cito-score behalen.

Heb je echt leren leren? Leren doorzetten? Is er extra verdieping of verrijking nodig, of extra ondersteuning? We gaan zowel met kinderen als met leerkrachten in gesprekken over doelen en ambities. We vinden het het meest belangrijk dat kinderen goed kunnen vertellen wat zij leren, hoe zij het beste leren en wat zij daar bij nodig hebben. Dit vergroot hun slagingskans in het VO.

Op de realistische schooladviezen die wij geven voor het Voortgezet Onderwijs, krijgen wij goede feedback van de VO scholen en van onze ouders.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussenresultaten worden gemeten middels de gestandaardiseerde cito-toetsen en middels de DMT-signaleringen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is al eventjes niet geweest. Dat betekent enerzijds dat zij tevreden zijn; anderzijds weten wij dat het inspectiekader veranderd is. Er komt nu eerst een instellingsaudit. We verwachten de inspectie opnieuw in 2018-2019.

Terug naar boven