CBS Da Costa

Spoorstraat 3 3761 AJ Soest

  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met het ippon-vervangingssysteem en hebben onze eigen vervangers i.s.m. PCBO Baarn-Soest.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Na een zomer starten bij ons kleine groepen van kinderen in de groepen 1 en 2 (circa 15 kinderen) om rustig te kunnen wennen.

In de loop van het jaar stromen daar kinderen bij in tot de groep uit circa 25 a 26 kinderen bestaat.

De kinderen die tijdens de zomer overgaan van groep 2 naar groep 3 wennen vooraf vanaf de voorjaarsvakantie op woensdagochtenden aan de nieuwe samenstelling.

Onze groepsgrootte varieert tussen de 26 en 32 kinderen. Dit hangt samen met de onderwijs- en zorgbehoeftes in de bewuste groep.

Als een nieuw kind wordt aangemeld kijken we zowel naar het kind, naar de groep en naar de leerkracht en nemen we een passend besluit gezien de context waarbij de onderwijsbehoefte van de kinderen centraal staat.

Bewegingsonderwijs geven onze (bevoegde) leerkrachten zelf. Met de methode "basislessen beweging" is het heerlijk om samen buiten het klaslokaal in beweging te zijn. De leerkracht ziet zo weer andere dingen van het kind.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van thema's. Bij elke activiteit zijn er doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Er zijn ook activiteiten waar elk kind aan een eigen doel/ontwikkelingsgebied kan werken. Hierdoor is het aantal uren niet precies aan te geven in onderwijstijd. Tijdens een kringactiviteit wordt vaak gewerkt aan een taal of rekendoel, maar tijdens de werkmomenten en spelmomenten zijn de werkt het kind ook aan taal en rekendoelen. Een kind ontwikkelt zich nog sprongsgewijs en de betrokkenheid is het grootst wanneer een kind zelf een activiteit kan kiezen. De leerkracht stimuleert bij de activiteit de ontwikkeling leidend naar de doelen die gesteld zijn. Door de ontwikkeling van het kind goed te volgen weet de leerkrachten welke kinderen welke doelen nog niet behaald hebben en worden deze gestimuleerd. In het aanbod zijn de einddoelen voor groep 2 verwerkt, maar elk kind behaald dit op een ander moment. 

Elk kind ontwikkelt tijdens het spelen en werken in zn eigen tempo en op zijn eigen moment waar hij/zij aan toe is. Wij vinden het belangrijk goed te weten welk kind we waar moeten uitdagen en stimuleren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe wij het onderwijs passend aanbieden aan kinderen met diverse onderwijsbehoeftes. We werken op diverse niveau's, waarbij kinderen die het nodig hebben extra verdieping of verrijking krijgen, of geven de instructie nog eens extra of op andere wijze vorm. Hiervoor hebben wij extra formatie bij drie leerkrachten in ons team beschikbaar gesteld. Twee intern begeleiders begeleiden de leerkrachten. Zij kijken mee hoe de kinderen in alle groepen zich ontwikkelen en welke ondersteuning er nodig is. De intern begeleiders werken samen met SamenWerkingsVerband de Eem. SWV de Eem stelt vast wie onze schoolondersteuner is. In overleg met de schoolondersteuner kan een zogenaamd "arrangement" worden afgegeven waarmee de school extra gelden ontvangt om extra ondersteuning voor een kind of groep te realiseren. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven