Kolibrie

Hellingweg 1 3762 CP Soest

Schoolfoto van Kolibrie

In het kort

Toelichting van de school

SO De Kolibrie biedt een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Deze leerlingen hebben nog meer begeleiding nodig dan in het regulier speciaal onderwijs geboden kan worden. Het streven is om de leerlingen in principe binnen twee jaar terug in het regulier speciaal onderwijs te laten instromen. De school heeft vier klassen van maximaal zes leerlingen, in totaal 24 leerlingen. Voor de klas staat een leerkracht (in dienst van Meerkring) en wordt ondersteund door een gedragsbegeleider (in dienst van ’s Heeren Loo).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs-Zorg
  • Ontwikkelen
  • Ontmoeten
  • Ontplooien
  • Kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
101

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?