PCBS Prof. Waterink

Smitsweg 40 3765 CT Soest

Schoolfoto van PCBS Prof. Waterink

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van parttime leerkrachten vraagt de school altijd als eerste de duo-collega als vervanger. Wanneer dat niet lukt en bij fulltime leerkrachten maakt de school gebruik van Ippon. Ippon is partner voor scholen in het primair onderwijs voor het voeren van een verantwoord personeelsbeleid. Dat betekent dat zij invallers op school inplannen als wij vervanging nodig hebben.

Tijdens een griepepidemie kan het voorkomen dat Ippon geen invallers heeft. Dan proberen we intern met de inzet van onderwijsassistentes of andere teamleden die geen groep hebben de groep op te vangen. 

In uiterste nood wordt een groep naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze tijden zijn een richtlijn.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel van de onderwijstijd is een richtlijn.

Wij maken ons onderwijsaanbod zo passend mogelijk, wat inhoudt dat we veel aandacht geven aan taal, lezen en woordenschat.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Waterinkschool is een echte wijkschool. Onze schoolpopulatie is een weergave van de wijk Smitsveen. Naast de groep die binnen de basisondersteuning valt, zijn er kinderen met een taalachterstand, kinderen met niet zo'n fijne thuissituatie en kinderen die niet kunnen meedoen met het reguliere curriculum.

Wat goed is, kan beter, wat onvoldoende is, kan goed worden. Dit is de reden geweest om ons taalonderwijs kritisch te bekijken. Achterblijvende leeropbrengsten op het gebied van taal betekent voor ons dat we ons extra gaan inzetten zodat elke leerling goed en effectief taalonderwijs krijgt naast de reguliere vakken die ook worden gegeven. 

We zetten ons dagelijks in voor effectief taal-onderwijs. Dat doen we door op het volgende te letten:

 • We hanteren duidelijke (toetsbare) doelen voor ons taalonderwijs.
 • We zijn op de hoogte van de doorgaande lijn in het taalonderwijs in alle groepen.
 • We signaleren risico-leerlingen vroegtijdig.
 • We zorgen voor een gedifferentieerd aanbod voor sterkere en zwakkere leerlingen.
 • We besteden voldoende tijd aan taalonderwijs.
 • We nemen regelmatig ons eigen en elkaars didactische vaardigheden onder de loep en werken daaraan.  
 • We volgens de taalontwikkeling van de leerlingen systematisch. 
 • We beschikken over een goede methodelijn en methodieken om onze doelen te bereiken. 

Op het gebied van begrijpend lezen en rekenen werken we op dezelfde wijze. Leerlingen werken tijdens deze lessen op hun eigen niveau. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven