PCBS Prof. Waterink

Smitsweg 40 3765 CT Soest

Schoolfoto van PCBS Prof. Waterink

In het kort

Toelichting van de school

Met deze schoolgids willen we u een beeld geven van onze school en het onderwijs dat wij geven. Naast onze primaire taak, het lesgeven, is het omgaan met de kinderen minstens zo belangrijk.Op onze school neemt naast het leren de persoonlijke ontwikkeling van het kind een belangrijke plaats in.

In deze schoolgids kunt u lezen over de schoolorganisatie en de personele bezetting en krijgt u ook informatie over de verschillende vakgebieden. Verder kunt u lezen hoe wij proberen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van uw kind en hoe we de doelen, die we ons gesteld hebben, bereiken.

Wij heten u van harte welkom op de Waterinkschool!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is Authentiek.
  • We voelen ons Betrokken.
  • Ons onderwijs is Doelgericht
  • We zijn een Vreedzame School
  • We bieden Onderwijs Op Maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze Stichting heeft twee vertrouwenspersonen. Voor Baarn en Soesterberg is dat: de heer Pieter van Windenpietervw@xs4all.nl Tel: 0612171113.

Voor Soest is dit nog niet bekend. De vertrouwenspersoon hoort aan, bemiddelt en/of verwijst naar de betreffende persoon of instantie. De vertrouwenspersoon behandelt de klacht volstrekt vertrouwelijk en handelt indien nodig alleen in goed overleg met de indiener.

 

Terug naar boven