Kindcentrum De Achtbaan

van Hamelstraat 97 -99 3762 JC Soest

Schoolfoto van Kindcentrum De Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

In de wijk Klaarwater in Soest staat, aan het einde van de van Hamelstraat onze school: De Achtbaan.

Wij zijn een Vreedzame School.De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.  Wij zien de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk voor elkaar, voor de gemeenschap en staan ze open voor de verschillen tussen mensen. Dit past heel goed bij het karakter van onze school.

Uiteraard is het ook mogelijk om onze school te komen bezoeken en zo zelf te ervaren hoe wij ons onderwijs hebben ingericht en de sfeer te proeven.

Graag maken wij hiervoor met u een afspraak. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Coöperatief werken
  • De Vreedzame School
  • Effectieve directe instructie
  • Talentenmiddagen
  • Onderwijs op Maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven