Basisschool de Wegwijzer

Willaertstraat 41 3766 CP Soest

  • Hoofdingang
  • In deze middenruimte kunnen de kinderen zelfstandig en in groepjes werken.
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Wegwijzer biedt in een mooi schoolgebouw, kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar, onderwijs van goede kwaliteit: Onderwijs Op Maat. We doen dit in een prettige werkomgeving, die we creëren met de kinderen, ouders en de leerkrachten.

Coöperatief leren, oplossingsgericht werken, taakgericht onderwijswerk, meer-en hoogbegaafdheid en talentontwikkeling zijn de pijlers van ons schoolconcept. Wij gaan ervan uit dat àlle kinderen talenten hebben en streven naar een optimale ontwikkeling van deze talenten. 

Ons streven is vooral om alle kinderen een fijne basisschooltijd te bieden. Wij hebben u als ouder hierbij nodig en staan graag open voor uw mening en ideeën. U bent dan ook van harte welkom op onze school.

De SKOSS, Stichting voor Katholiek Onderwijs in Soest en Soesterberg, is de stichting waartoe wij behoren en waarin wij samenwerken met nog 5 andere scholen.


       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Onderwijs op maat
  • Coöperatief werken
  • Oplossingsgericht werken
  • Meer- en hoogbegaafdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aannamebeleid en toelatingsprocedure

Ouders kunnen contact opnemen met de directeur van onze school: 035-6020947. In overleg met de directeur maakt u een afspraak voor een gesprek, om de school in actie te kunnen zien en extra informatie te ontvangen. Lijkt onze school u geschikt, dan ontvangt u een aanmeldingsformulier. Zodra wij het ingevulde formulier van u ontvangen hebben, wordt uw kind officieel ingeschreven. U ontvangt altijd een bevestiging van inschrijving.

4-6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan. Er wordt u gevraagd om 2e Intakeformulieren over uw kind in te vullen voorafgaand aan dit gesprek. Dit overleg wordt tevens gebruikt om de kennismaking met onze school weer wat op te frissen. Als leerlingen 4 jaar geworden zijn, kunnen ze bij ons op school komen.

Gedurende enkele weken voorafgaande aan hun vierde verjaardag, mogen ze gedurende 5 dagdelen komen “wennen”. Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, vragen wij u er zorg voor te dragen dat wij over het leerling-dossier kunnen beschikken. U geeft hiervoor toestemming aan de vorige school. Met deze gegevens kunnen wij er voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij het onderwijs dat uw kind op de vorige school heeft gekregen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 gaan we naar een 5-gelijke dagen model. De kinderen gaan van maandag tot vrijdag van 8.30-14.00 uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven