Daltonschool de Driesprong

St. Theresiastraat 16 3762 CZ Soest

  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Daltonschool De Driesprong uit Soest. Zoals de naam zegt zijn wij een Daltonschool met een katholieke grondslag.

Als u het schoolplein oploopt ziet u ons mooie houten klimtoestel. Ontworpen door de leerlingen uit de kinderraad. Daarachter ligt ons schoolgebouw. Een open gebouw met veel glas en een frisse uitstraling. Op onze school spelen en werken de kinderen volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Samenwerking, reflectie, verantwoordelijkheid...zomaar wat begrippen die horen bij ons Daltononderwijs. Voor meer verdieping verwijzen wij u graag naar https://www.dalton.nl/daltononderwijs

De Driesprong is onderdeel van de onderwijsstichting SKOSS|KPOA. Deze stichting heeft 27 scholen in Amersfoort, Leusden, Soest eo onder zijn hoede. 

Ons streven is om alle kinderen een goede, fijne en leerzame schooltijd te geven bij ons op school. Hiervoor werken wij samen met ouders als partners in de opvoeding. U bent bij ons altijd welkom voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Zo kunt u zelf een kijkje nemen in onze ‘Driesprong’-keuken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewustzijn
  • Een nieuwsgierige houding
  • In verbinding met de omgeving
  • Dalton
  • Katholiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven