Ludgerusschool

Vosseveldlaan 24 A 3768 GM Soest

Schoolfoto van Ludgerusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Ludgerusschool in Soest.

Op de Ludgerusschool gaan een goede pedagogische sfeer en optimale onderwijsprestatie hand in hand.
Kinderen leren op onze school dat zij deel uitmaken van een geheel, medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en dat zij een zelfstandige leerhouding ontwikkelen.
Op de Ludgerusschool doen we, naast het basisaanbod, aan 21ste -eeuwse vaardigheden.
Dit vertaalt zich in ICT, Engels en drama in alle groepen!

Dit alles wordt dagelijks in de praktijk gebracht door een enthousiast en betrokken team.
Uiteraard is het mogelijk om onze school te bezoeken om te ervaren hoe wij het onderwijs hebben ingericht en de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ludgerusschool biedt aan kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar onderwijs van goede kwaliteit.
We doen dit in een prettige werkomgeving die we creëren in samenwerking met de kinderen, ouders en de leerkrachten.
We gaan er vanuit dat ieder kind uniek is en we streven ernaar dat onze kinderen de beste versie van zichzelf worden.
U bent van harte welkom om kennis te maken met de Ludgerusschool.

De Ludgerusschool is één van de 24 scholen van de SKOSS-KPOA.

Bent u enthousiast geworden bel ( 035-6018697) of mail (directeur@ludgerusschool.com) ons.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Geregeld door diverse BSO-organisaties

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven