Openbare basisschool De Egelantier

Smitsweg 311 3765 CJ Soest

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier

In het kort

Toelichting van de school

Op deze schoolpagina maakt u kennis met OBS de Egelantier. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs en wij geven een toelichting op de cijfers en feiten. Zo krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Egelantier is een kunstmagneetschool en een brede zorgschool, waar het onderwijs gericht is op het talent van de leerling. Wij bieden gelijke kansen voor ieder kind door 'ongelijk' onderwijs aan te bieden, passend bij de onderwijsbehoeftes en aansluitend bij de ontwikkeling en het talent van het kind, waarbij succeservaringen essentieel zijn. Wij geven thematisch onderwijs en werken groepsdoorbrekend. Naast de cognitieve ontwikkeling zijn creativiteit, 21e eeuwse vaardigheden, maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap belangrijke onderdelen in ons aanbod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Egelantier is een relatief kleine school met 7 groepen en ongeveer 170 leerlingen.

We hebben twee kleutergroepen (gecombineerd groep 1/2). In schooljaar 2023-2024 hebben we een combinatiegroep 4/5. De overige groepen zijn enkelvoudige groepen.  

In het gebouw zijn drie bovenschoolse groepen aanwezig. Er zijn twee Taalklas Nieuwkomers Soest. Dit is een voorziening voor kinderen die net in Nederland zijn en de Nederlandse taal moeten leren. Zie voor meer informatie hierover www.tknsoest.nl. Daarnaast hebben we de Schakelklas Taal in ons gebouw. Dit is een voorziening voor leerlingen uit heel Soest uit groep 5. Deze kinderen krijgen drie dagdelen per week een extra intensief taalaanbod. De kinderen worden via hun eigen school hiervoor aangemeld. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven