Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Keizersmantel 1 8607 GM Sneek

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
  • De school beschikt over een speciaal handvaardigheid lokaal en een vakdocent handvaardigheid/techniek
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
  • Voor wie er maar jarig is!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS de Vuurvlinder

Op onze school mag ieder kind zich ontplooien

"Van rups tot unieke Vuurvlinder".

Op onze school dragen wij er gezamenlijk zorg voor dat alle kinderen uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen.

Bent u op zoek naar een fijne basisschool met een goede sfeer of bent u na het bekijken van deze site gewoon nieuwsgierig geworden? Neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven. U bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons op school te nemen.

Tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Ontmoeting
  • Vertrouwen
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

C.B.S. De Vuurvlinder wordt bezocht door +/- 400 leerlingen (bij aanvang van het schooljaar). Er is sprake van lichte groei en de verwachting is dat de komende tijd nog zo zal blijven. De leerlingen worden verdeeld over 18 groepen (augustus 2023). De Vuurvlinder heeft ervoor gekozen vanuit de NPO-gelden een extra groep 4 te realiseren. 

Onze leerlingen zijn afkomstig uit de zuidelijke wijken van Sneek; Tinga, Lemmerweg, Duinterpen en de Brekken. De kwaliteit en nabijheid van de school zijn voor ouders en verzorgers belangrijke motieven om onze school te kiezen. Ouders kiezen ook voor onze school vanwege de Christelijke identiteit en de wijze waarop wij vormgeven aan adaptief onderwijs.

Aanmelding van uw kind

Wanneer u interesse heeft in onze school, nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met rondleiding door de school met de onderbouwcoördinator of directeur. U kunt telefonisch of via de schoolmail een afspraak maken, maar u mag natuurlijk ook altijd binnenlopen. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over C.B.S. De Vuurvlinder. Wanneer uw kind is aangemeld, maakt de leerkracht van groep 1-2 een vervolgafspraak met u voor een intakegesprek en worden er in overleg met u dagdelen ingepland ter kennismaking in groep 1-2 voor uw kind. In de hal van de school of op onze website kunt u ons inschrijfformulier vinden https://cbsdevuurvlinder.nl/aanmelden-nieuwe-leerlingen/ 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op CBS de Vuurvlinder wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen eten in de groep met eigen leerkracht. Bij goed weer spelen de leerlingen buiten. Bij slecht weer is er een binnenprogramma. Het buiten-spelen vindt plaats onder toezicht van medewerkers en ouders. Er zijn verschillende pauzetijden voor de midden- en bovenbouw.

Als partner binnen de Brede School is Kinderwoud verantwoordelijk voor voor- en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De namen van de contactpersoon t.a.v. het anti-pestprotocol en onze vertrouwenspersoon staan vermeld in de schoolgids..

Terug naar boven