IKC Juliana

Bloemstraat 15 8603 XV Sneek

  • Schoolfoto van IKC Juliana
  • Schoolfoto van IKC Juliana
  • Schoolfoto van IKC Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het  Schoolvenster van de Julianaschool te Sneek

De Julianaschool is een protestants-christelijke basisschool, met de volgende onderwijskundige visie: 

Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden van de leerlingen. Wij werken aan opbrengstgericht en passend onderwijs, waarbij we uitgaan van “samenwerken waar het kan en individueel waar het moet”.

We zorgen ervoor dat de leerlingen betrokken blijven. Ons onderwijs vindt plaats in een veilige en tevens uitdagende leeromgeving.  

De leerlingen leren werken aan een relatie met medeleerlingen. Verbinding-  en overeenkomsten zoeken hoort bij ons onderwijs. Daarbij worden de sociale vaardigheden van de leerlingen ontwikkeld.

Ook wordt er structureel gewerkt aan het vertrouwen in eigen kunnen en in het zelfstandig leren.

Ons onderwijs wordt gegeven vanuit een duidelijke, voorspelbare structuur.

Het is gericht op de ontwikkeling van de cognitieve en creatieve talenten van de leerlingen. Speciale aandacht is er voor de brede talentontwikkeling, door de leerlingen verschillende interessegebieden aan te bieden.

De Julianaschool valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Bekwaamheid en Talent
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Julianaschool en Koningin Wilhelminaschool samen zitten op 1 september 2023 ongeveer 270 leerlingen. Op de Julianaschool zijn dat 180 - 190 leerlingen en op de Koningin Wilhelminaschool 80 - 90 leerlingen.

Op de Julianaschool zijn ze verdeeld over 8 groepen en op de Koningin Wilhelminaschool over 4 groepen. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Geen aanvullingen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven