Sinne (v)so zml/mg

Simmerdyk 5 8601 ZP Sneek

  • De prachtige entree van ons nieuwe gebouw
  • Schoolfoto van Sinne (v)so zml/mg
  • Schoolfoto van Sinne (v)so zml/mg
  • Schoolfoto van Sinne (v)so zml/mg
  • Schoolfoto van Sinne (v)so zml/mg

In het kort

Toelichting van de school

Sinne biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen (zml) en meervoudig gehandicapte leerlingen (mg). Onze ongeveer 100 leerlingen komen uit Sneek en omgeving.

Avontuurlijk leren bij Sinne betekent dat wij leerlingen respect bijbrengen voor de medemens, waarbij je de ander waardeert op grond van innerlijke kwaliteiten en niet op grond van uiterlijkheden. Wij hebben hart voor kinderen en bieden onderwijs en zorg op maat. Ons uitgangspunt: elk kind heeft recht op onderwijs ongeacht zijn mogelijkheden.

Zorg in het hart van de school
Ons multidisciplinair team geeft veel mogelijkheden tot een combinatie van het geven van onderwijs en verlenen van zorg. Zo kan in alle mogelijke zorg- en onderwijsbehoeften voor de leerling worden voorzien. Bijzonder trots zijn wij op het feit dat al onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dit is mede te danken aan de goede zorgstructuur binnen de school. Vanuit deze uitstekende zorgstructuur nemen wij de leerlingen mee op avontuur naar een plaats binnen het, al dan niet, reguliere bedrijfsleven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?