Openbare Basisschool De Wyken

Keizersmantel 1 8607 GM Sneek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wyken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wyken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wyken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wyken

In het kort

Toelichting van de school

De Wyken is een openbare school van de stichting Odyssee en is dé keuze voor ouders en kinderen uit het zuiden van Sneek en naast gelegen dorpen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. Onze school maakt deel uit van de Brede School Duinterpen. Dit multifunctionele onderkomen biedt allerlei voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak: basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en sport. Een veilige en bekende plek dus voor veel kinderen uit de omgeving!

U bent van harte welkom om bij ons op school te komen kijken! Wij maken dan graag tijd voor u en laten u graag onze mooie school zien met inachtneming van de coronamaatregelen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven