Koningin Wilhelminaschool (dislocatie)

Frederik Hendrikstraat 39 8606 EG Sneek

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool (dislocatie)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool (dislocatie)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool (dislocatie)
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool (dislocatie)

In het kort

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool is een protestants christelijke basisschool met de volgende visie:

Visie op de leerlingen:

De ontwikkeling van de leerling is de uitdaging voor het onderwijsproces. Leerkrachten gaan de eigen competenties en eigen mogelijkheden van leerlingen ontwikkelen. De leerlingen leren werken in relatie met medeleerlingen van alle groepen, maar ook wordt er structureel gewerkt aan het vertrouwen in eigen kunnen en in het zelfstandig kunnen leren. Tevens worden daarbij de sociale vaardigheden van de leerlingen ontwikkeld. Door de kleinschaligheid van de school is de Wilhelminaschool een plek waar kinderen gezien en gekend worden.

Visie op het onderwijs:

Ons motto is: “ Samen waar het kan en alleen wanneer dat moet.” Het onderwijs is gericht op zorgzame aandacht voor diversiteit tussen de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het samen leren en samen leven. Leerlingen worden op maat bediend door het onderwijsprogramma aan te bieden via adaptieve digitale programma’s en met behulp van extra onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast is er speciale zorgzame aandacht voor de taal-, motorische-, talent- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door speciale taalactiviteiten wordt de taalontwikkeling al vroeg extra gestimuleerd. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door goede bewegingslessen, uitdagend bewegingsmateriaal en beweegtussendoortjes. Naast de motorische ontwikkeling en de zorg voor voldoende beweging stimuleert dit de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen.  In het kader van samen leven worden regelmatig vieringen gehouden waarbij alle kinderen aanwezig zijn. Deze vieringen kunnen te maken hebben met verjaardagen, verschillende feesten en projectweken.  

De Koningin Wilhelminaschool valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Bekwaamheid en Talent
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Julianaschool en Koningin Wilhelminaschool samen zitten op 1 september 2023 ongeveeer 270 leerlingen.

Op de Julianaschool zijn dat 180 - 190 leerlingen en op de Koningin Wilhelminaschool 80 - 90 leerlingen.

Op de Julianaschool zijn ze verdeeld over 8 groepen en op de Koningin Wilhelminaschool over 4 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Geen aanvullingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven