CBS Simon Havinga

Griend 20 8604 AS Sneek

  • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
  • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
  • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
  • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
  • Schoolfoto van CBS Simon Havinga

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een maal in de vier schooljaren nemen de scholen van Palludara  een tevredenheidspeiling af. Hierbij vinden we het belangrijk dat personeel en juist ook leerlingen een stem hebben. 

In mei 2021 is een peiling gedaan onder de leerkrachten, kinderen van de bovenbouw en alle ouders m.b.t. het welbevinden in de periode van het thuiswerken door Corona pandemie. De uitkomsten van deze peilingen vormen een deel van de input voor het samenstellen van het NPO. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven