CBS Simon Havinga

Griend 20 8604 AS Sneek

 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het 'schoolvenster' van de Simon Havingaschool in Sneek!

 • Wij zijn een bruisende christelijk basisschool
 • Met zorg en aandacht voor alle kinderen
 • Samen ontdekken we het unieke talent van ieder kind 

Bent u op zoek naar een eigentijdse en goede basisschool, neem dan gerust eens contact met ons op. Wij vertellen u graag over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Bruisend christelijk onderwijs
 • Veiligheid en vertrouwen
 • Talentgericht aanbod
 • Enthousiast team
 • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Simon  Havingaschool wordt gewerkt met schooltijden op basis van het 5-Gelijke-Dagenmodel, ook wel het continurooster genoemd. Alle kinderen eten tussen de middag samen met hun klasgenoten en groepsleerkracht op school. De kinderen nemen van huis een gezonde lunch mee naar school. De lunchpauze wordt in de onderbouw ondersteund door een vrijwilligster. 

De kinderen van groep 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit. 

T.a.v. voor- en naschoolse opvang werkt de school samen met diverse aanbieders. Deze aanbieders kunnen ook opvang verzorgen tijdens vakanties en vrije dagen. Informatie hierover is op school verkrijgbaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven