IKC Johannes Post

Jancko Douwamastraat 35 8602 BK Sneek

 • we gebruiken tablets en boeken om te leren
 • Het spelen staat voorop bij de kleuters, spelend leren!
 • Regelmatig worden er uitjes georganiseerd om kennis te maken met de natuur.
 • Naast het leren van en met IPad en computers gebruiken we ook nog papier. Hoe krijgen we inzicht in de getallen structuur?
 • Ook in de buurt dragen we ons steentje bij, wij zijn een buurtschool. Hier hangen we zelfgemaakte nestkastjes op in de ontmoetingstuin.

In het kort

Toelichting van de school

IKC Johannes Post in Sneek

 • gaat uit van kwaliteiten
 • wil leren van en met elkaar
 • heeft oog voor de leerlingen, aandacht voor het kind achter het gedrag
 • biedt grenzen, rust en structuur
 • is kleurrijk
 • wil leren in een positief schoolklimaat!
 • werkt met gedragsverwachtingen

Onze slogan is dan ook; "Samen leren in een veilig schoolklimaat!"

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Dan nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen. Graag vertellen wij u meer over ons onderwijs.

De Johannes Postschool valt onder de onderwijskoepel ‘Palludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • SWPBS
 • IPC
 • Mediumsetting (Taal)
 • Oog voor elkaar
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingenpopulatie is erg divers en dat maakt onze school niet alleen kleurrijk maar ook een mooie afspiegeling is van de huidige maatschappij. De leerlingen vinden het erg fijn dat ze goed weten wat er van hen verwacht wordt. Ook het belonen van goed gedrag helpt daarbij. Wij zien daarom leerlingen die zich goed gedragen; Samen creëren we een veilig en positief leerklimaat op school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen onze school zit de peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en het consultatiebureau. Wij hechten aan een goede samenwerking met alle partijen. Wij willen een kindcentrum zijn waar de leerlingen de hele dag kunnen komen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Wij willen een totaalpakket aanbieden op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Hierbij is ontmoeting een belangrijk kenmerk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Johannes Postschool vinden wij veiligheid van de leerlingen en leerkrachten/medewerkers van groot belang, onze missie is niet voor niets: Samen leren in een veilig schoolklimaat!

We zijn in het schooljaar 2014-2015 gestart met Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS). Nu we SWPBS al een aantal jaren inzetten zien wij dat er een goede, positieve en veilige sfeer is op school. De gedragsincidenten zijn flink afgenomen en de school werd in juni 2020 door onze leerlingen beoordeeld met een 8,6 voor veiligheid!

Schijn licht op dat wat goed gaat en het groeit!  

School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS, kortweg PBS) is een schoolbrede aanpak, die gericht is op het bevorderen van gewenst gedrag van al onze leerlingen. Goed gedrag kun je namelijk leren! PBS gaat uit van het geven van complimenten en het structureren van de leeromgeving. Het draait hierbij om het aanleren van positief gedrag. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen voor de leerlingen, waarbij het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen voorkomen worden.   Leerlingen vertonen soms ongewenst gedrag. Dit komt vaak omdat zij niet goed weten wat er van hen verwacht wordt, of niet goed aanvoelen dat het belangrijk is hóe zij zich gedragen. PBS gaat uit van een positieve benadering.  De focus van de leerkracht verschuift van het bestraffen van ongewenst gedrag naar het aanleren en zien van gewenst gedrag.  

Beloningssysteem

De basiswaarden van de Johannes Postschool zijn relatie, respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden wordt de gedragsverwachtingen geformuleerd voor de school. De gedragsverwachting wordt in ‘goed gedrag’ lessen aangeleerd. Hierbij is het van belang dat gewenst gedrag herkent en bekrachtigd wordt. Binnen onze school is een beloningssysteem opgezet, waarbij positief gedrag beloond wordt met muntjes. Leerlingen kunnen daarmee sparen voor een groepsbeloning, bijvoorbeeld 5 minuten langer buiten spelen of  een stukje film kijken. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden.  

De filosofie van PBS is namelijk: ‘schijn het licht op dat wat goed gaat en het groeit’.

Mocht er meer nodig zijn voor uw kind dan het inzetten van bovenstaande basisaanpak, dan kunt u hiermee altijd terecht bij de intern begeleider Anne Adema. Zij werkt nauw samen met de leerkrachten maar ook met de jeugdverpleegkundige van de GGD en de medewerker gebiedsteam bij ons op school Hannie Zijsling (SMW). Een paar keer per jaar hebben gepland overleg om eventuele vragen of zorgen over een kind te bespreken. Dit kan alleen nadat ouders hiervoor (mondeling) toestemming hebben gegeven. Ouders en ook leerkrachten kunnen advies vragen aan dit zogenoemde intern zorgoverleg team (IZO). Als u wilt kunt u bij dit overleg aanwezig zijn.

Ook kan het zijn dat de intern begeleider een hulpvraag heeft aan de orthopedagoog van de stichting. Voordat ze de orthopedagoog benadert voor handelingsadviezen m.b.t. de (leer)zorg omtrent uw kind, zal ze hiervoor altijd toestemming vragen aan u als ouder.

Samen met u willen we er voor zorgen dat uw kind(eren) zich goed kunnen ontwikkelen. 

In 2022-2023 hebben we de certificering op 'GROEN' behaald. Dit betekent dat de basis (het groene niveau van SWPBS) goed staat. In 2023-2024 gaan we voor een officiële, algehele, SWPBS-certificering, dat zou een prachtige erkenning zijn voor alles wat we er aan doen om een veilig en positief leerklimaat neer te zetten. Daarvoor hoeven we nog maar een paar stappen te maken en dan kunnen we de certificering gaan aanvragen! 

Terug naar boven