Kindcentrum De Schutkampen

Prins Hendrikstraat 2 9422 GJ Smilde

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen

Het team

Toelichting van de school

Naast de directie telt het personeel van onze school in totaal ruim 20 personen. Het merendeel van de leerkrachten werkt in een groep. Daarnaast werkt er één meerschoolse interne begeleidster die de zorg coördineert, een ICT-er, een administratieve kracht en twee schoonmakers.

Ieder jaar loopt een aantal studenten stage op onze school. Het zijn voornamelijk PABO-studenten van de Stenden Hogeschool uit Assen en Groningen en studenten van de Academische Pabo uit Groningen. Daarnaast lopen er regelmatig SPW-studenten stage bij ons op school.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanwege eerdere ervaringen met leerlingen uit RENN 4, zijn de leerkrachten op De Schutkampen vaardig geworden in het omgaan met kinderen met gedragsproblematiek. De school vangt regelmatig kinderen op van de Ruyterstee (centrum voor kinderen met psychiatrische problematiek). Deze kinderen hebben tijdelijk een plaats nodig in het regulier onderwijs.

De Schutkampen biedt extra ondersteuning aan kinderen die meer/hoogbegaafd zijn middels een plusklas. Een middag in de week krijgen zij les van de plusklascoördinator en een docente Spaans. Tijdens dit plusmoment krijgen de kinderen Spaanse les, filosoferen ze, en werken ze aan vakoverstijgende opdrachten.

Als een leerling meer nodig heeft dan afgesproken in de basisondersteuning, dan kan ondersteuning aan worden gevraagd in de vorm van een arrangement. Dit arrangement bestaat uit een combinatie van de volgende onderdelen:
-          Deskundigheid: Soms kan een deskundige begeleider iets betekenen of kan scholing van de leerkracht het verschil maken.
-          Aandacht en tijd: Soms zijn ‘extra handen’ in de klas nodig.
-          Voorzieningen: Soms is een specifieke aanpak nodig of helpen specifieke onderwijsmaterialen.
-          Gebouw: Soms zijn aanpassingen in de ruimte nodig, bijvoorbeeld een time-out plek of een prikkelarme werkplek.
-          Samenwerking: Misschien helpt het op een goede samenwerking te zoeken met gespecialiseerde organisaties.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven