Kindcentrum De Schutkampen

Prins Hendrikstraat 2 9422 GJ Smilde

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Schutkampen

In het kort

Toelichting van de school

De Schutkampen is een christelijke school, waar ook kinderen van andere geloofsrichtingen of zonder geloofsrichting van harte welkom zijn.

Op De Schutkampen werkt een professioneel en ambitieus team, dat elk kind tot zijn of haar recht wil laten komen.Het is een school waar op een excellente, transparante en coöperatieve wijze en met moderne (digitale) hulpmiddelen wordt gewerkt om de leerlingen uit Smilde en omgeving zich optimaal te laten ontwikkelen.

De Schutkampen is een christelijke, toonaangevende school, want:

1. Wij werken professioneel;
2. Wij laten elk kind tot zijn of haar recht komen;
3. Wij bieden veiligheid en geborgenheid;
4. Wij doen het samen;
5. Wij blijven leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij werken professioneel
  • Ieder kind komt tot zijn recht
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Wij doen het samen
  • Wij blijven leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw telt 12 leslokalen, een lokaal voor kinderopvang, enkele leerpleinen, een personeelsruimte, een speellokaal voor de kleuters en enkele spreekkamers en directieruimtes. Het aantal leerlingen varieert in dit schooljaar van 270 tot ongeveer 300. Er wordt lesgegeven in twaalf groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang en het overblijven wordt georganiseerd door COG Drenthe Kinderopvang (voorheen door de Algemene Stichting Kinderopvang Assen (ASKA)). De voor- en naschoolse opvang vindt plaats op de school. Op school zijn brochures beschikbaar over buitenschoolse opvang.

Het overblijven, onder verantwoordelijkheid van de school, wordt ook verzorgd door COG Drenthe. COG Drenthe Kinderopvang coördineert het overblijven en maakt hierbij gebruik van vrijwillige ouders die samen met de coördinator het overblijven verzorgen. In de middagpauzes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (van 12.00 tot 13.15 uur) wordt uw kind(eren) de gelegenheid geboden om op school te blijven eten. Wanneer uw kind 's middags vrij is van school, is er geen mogelijkheid tot overblijven. De tussenschoolse opvang vindt op school plaats.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven