IKC Prinses Margriet

Prinses Margrietstraat 1 9422 EL Smilde

  • Schoolfoto van IKC Prinses Margriet
  • Schoolfoto van IKC Prinses Margriet
  • Schoolfoto van IKC Prinses Margriet
  • Schoolfoto van IKC Prinses Margriet
  • Schoolfoto van IKC Prinses Margriet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van IKC de Prinses Margriet in Smilde. De Prinses Margriet is een Integraal Kind Centrum (IKC) wat inhoudt dat wij opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Op de Prinses Margriet werkt een open en professioneel team aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Wij gebruiken hedendaagse technieken, zoals chromebooks en een smartboard in elk lokaal en werken actief aan een positief en veilig schoolklimaat: PBS (Positive Behavior Support). Naast de  reguliere vakken staan ook de talenten centraal. Ons motto is: "Elk kind heeft talent, bij ons wordt dat (h)erkend".    

U bent van harte welkom voor een rondleiding en een gesprek.                                                                    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een school vol talent
  • Rust, duidelijkheid, structuur
  • Goed gedrag kun je leren
  • Moderne leermiddelen
  • respect voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De regio Midden-Drenthe is een krimpgebied, hetgeen wil zeggen dat er steeds minder kinderen worden geboren. Tot 2020 wordt er een afname verwacht van 33% en dat is ook te zien aan de jaarlijkse terugloop van leerlingen op IKC de Prinses Margriet. De afgelopen jaren stroomden er steeds wat meer kinderen uit bij groep 8 dan er  binnenkwamen in groep 1.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven