Basisschool Het Mozaïek

Spoorstraat 40 4541 AL Sluiskil

Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Wij zien onze school Het Mozaïek als minimaatschappij, waarbij we de kinderen klaarstomen voor de wereld om hen heen. Het Mozaïek staat centraal in het dorp Sluiskil. Het nieuwe gebouw met frisse en natuurlijke uitstraling valt op wanneer u door de Baljuwlaan rijdt. Als enige school in het dorp vinden we dat wij een verbindende factor moeten zijn tussen de bevolking van Sluiskil. We delen actief mee in het dorpsleven. Dit laten we zien door samen met verenigingen projecten uit te voeren. Ook het contact met de dorpsraad en de ondernemers vinden we belangrijk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilige basis
  • Trots op elkaar
  • Mini-maatschappij
  • Gedreven
  • Focus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Het Mozaïek staat in een klein kanaaldorp, vlakbij de grens van België. Sluiskil is van origine een arbeidersdorp, maar Gemeente Terneuzen werkt hard aan de leefbaarheid op het dorp. Hierdoor wordt het steeds aantrekkelijker om in Sluiskil te komen wonen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven