Openbare Basisschool De Woldstee

Slochterveldweg 1a 9621 TD Slochteren

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Woldstee

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Woldstee, een kleine dorpsschool meteen groots karakter!

OBS De Woldstee is een dynamische dorpsschool in de gemeente Slochteren.

Wij bieden onderwijs dat kindgericht is op basis van 5 verschillende competenties. Kinderen worden in hun brede interesse aangesproken.

Wij denken in talenten en mogelijkheden van leerlingen en personeel.

Op deze site kunt u een indruk krijgen van onze dorpsschool.

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw zoon of dochter, dan ontvangen wij u graag (geheel vrijblijvend) voor een rondleiding en oriëntatiegesprek!

Met vriendelijke groet,

Peter Hulsebos

Directeur De Woldstee

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Autonomie
  • Samenwerking
  • Respect
  • Nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

125
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster ( 5 gelijke dagen model, 8.30-14.00 uur). De opvang tijdens pauze wordt interne geregeld. Voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (BSO) wordt geregeld door Wij Zien Jou, locatie Slochterborgje.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven