Gereformeerde Basisschool De Wiekslag

Zuiderweg 44 9621 BL Slochteren

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Wiekslag in Schildwolde valt onder het bestuur van NoorderBasis - Scholen met de Bijbel.


Onder dit motto: 'Scholen met de Bijbel' verzorgen we op onze school iedere dag het onderwijs aan de leerlingen. Basisschool De Wiekslag is een gezellige dorpsschool voor kinderen van christelijke ouders. Het team is gedreven en enthousiast om ieder kind te leren kennen, veiligheid te bieden en te laten ontwikkelen. Onze missie is om leerlingen te begeleiding naar een toekomst waarin zij hun talenten zelfstandig en met plezier kunnen uitoefenen én oog hebben voor elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en waardering
  • Betrokken naar elkaar
  • Gericht op groei
  • School met de Bijbel
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wiekslag is een kleine basisschool met de intentie om te groeien. Het leerlingaantal is de laatste jaren vrij stabiel. De lichte daling houdt gelijke tred met het aantal leerlingen uit ons voedingsgebied. Als school staan we van harte open voor alle leerlingen die actief christelijk worden opgevoed. 

                                                      

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 3 gaan na de kerstvakantie ook op de vrijdagmiddag naar school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven