Johannes Calvijnschool

Scheldelaan 15 3363 CK Sliedrecht

Schoolfoto van Johannes Calvijnschool

In het kort

Toelichting van de school

De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool. Een betrokken en kundig team (circa 65 medewerkers) verzorgt dagelijks het onderwijs voor de 550 – 600 leerlingen uit Sliedrecht die de school bezoeken. De school is centraal gelegen in Sliedrecht. Het is een licht, kleurig en ruim gebouw met rondom schoolplein. Ons motto is 'Vanuit Gods Woord, gericht op ieder kind!'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gods Woord centraal
  • Gericht op ieder kind
  • Pedagogische gemeenschap
  • Planmatig werken
  • Goede onderwijskwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
544
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijstijd

Leerlingen van basisscholen moeten 7.520 uur les krijgen, verdeeld over acht schooljaren. Op onze school krijgen alle leerlingen 940 uur onderwijstijd per schooljaar. 

  • Kinderen, die vanaf oktober tot en met december 4 jaar worden, stromen in de groepen 1 in. Deze kinderen zijn de hele dag welkom in de groep. De kinderen die vanaf januari 4 jaar worden komen in een instroomgroep. Deze kinderen komen alleen de ochtenden op school.
  • De pauze van de groepen 3 - 8 verdelen we in twee groepen. De eerste groep heeft pauze van 10:15 – 10:30 uur. De tweede groep heeft pauze van 10:40 – 10:55 uur.

Buitenschoolse opvang

Als school hebben we een contract afgesloten met Korelon Christelijke Gastouderopvang. Dit bureau biedt ouders de mogelijkheid hun kind(eren) te laten opvangen binnen de eigen christelijke identiteit en leefsfeer. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven