OBS De Wilgen

Valkweg 4 3362 GH Sliedrecht

Schoolfoto van OBS De Wilgen

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Wilgen

In het oosten van Sliedrecht ligt Openbare Basisschool De Wilgen. Een Sportieve en Actieve School, die leerlingen met extra activiteiten uitdaagt om te leren, te bewegen en te spelen. Bezoek eens onze website: www.obsdewilgen.nl of onze Facebookpagina

Er zijn vier pijlers: sportief, creatief, kennis en expressief. Kinderen leren zichzelf ontdekken: wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk, wat wil ik? Vandaar het motto: In je SAS op de Wilgen!

Het geven van goed onderwijs aan uw kind is natuurlijk heel belangrijk. We beschikken over kundige groepsleerkrachten en de resultaten spreken voor zich.

Graag nodigen wij u uit om samen met uw kind eens  langs te komen op school. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig en vertrouwd
  • voor ieder kind
  • veelzijdig
  • kleurrijk
  • actief (in je SAS!)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In bewerking. Een nadere toelichting verschijnt binnenkort.
Weergave

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven