OBS De Wilgen

Valkweg 4 3362 GH Sliedrecht

Schoolfoto van OBS De Wilgen

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Wilgen

In een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving leer je op Obs De Wilgen dat je trouw mag blijven aan je eigen persoonlijkheid en karakter en houd je rekening met een ander.

We laten elkaar met speelsheid en enthousiasme zien hoe je waardevol kunt groeien in je algehele ontwikkeling.  Je stapt hierdoor als waardevolle wereldburger vol vertrouwen de toekomst in”.

Wilt u meer weten over onze school? Wij ontvangen u graag voor een kennismaking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • enthousiasme
  • waardevol & ontwikkeling
  • samen
  • aandacht
  • vrijheid & veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is de afgelopen 2 jaar gegroeid, met name in onze kleutergroepen.  Ons streven is maximaal 25 leerlingen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven