OBS Roald Dahl

Deltalaan 204 3363 AH Sliedrecht

Schoolfoto van OBS Roald Dahl

In het kort

Toelichting van de school

Obs Roald Dahl is een gezellige openbare school in Sliedrecht West, waar iedereen (kinderen, leerkrachten en ouders) met plezier naar toe gaat. In een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving bereiden wij kinderen voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Uiteraard maken wij gebruik van moderne en kwalitatief goede lesmethoden. Wat onze school bijzonder maakt, is ons profiel: “literaire basisschool”. Naast de bekende kerndoelen krijgen literaire vorming en taalvorming namelijk de hoogste prioriteit. Elke maand staat er een literair thema op het programma waar we met alle groepen aan werken. Zo is september traditiegetrouw de maand van Roald Dahl en vieren we op 13 september zijn geboortedag met allerlei leuke activiteiten.

Namens het team van obs Roald Dahl

Mevr. M.Lodonk (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Literaire basisschool
  • Niet apart, maar samen
  • Verdraagzaamheid en respect
  • Omgaan met verschillen
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een zogenaamde onder- en bovenbouw (respectievelijk groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8). De groepsgrootte is gemiddeld 24. We werken met tien groepen, die ingedeeld zijn in jaarklassen. Veel aandacht gaat uit naar de onderbouw, omdat het aanbrengen van een goede basis bij jonge kinderen van elementair belang is en eventuele problemen in de ontwikkeling tijdig onderkend en aangepakt dienen te worden. De drie kleutergroepen 1/2A, B en C zijn heterogeen van samenstelling; dit betekent dat kinderen van 4 t/m 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. Op deze manier komt de sociale ontwikkeling het beste tot haar recht, immers de kinderen leren elkaar helpen op diverse terreinen. De instroom van jongste kleuters wordt evenredig verdeeld over deze drie kleutergroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

nog documenten uploaden

Terug naar boven