School Bleyburgh

Menuet 72 3363 KH Sliedrecht

  • Schoolfoto van School Bleyburgh
  • Schoolfoto van School Bleyburgh
  • Schoolfoto van School Bleyburgh
  • Schoolfoto van School Bleyburgh

In het kort

Toelichting van de school

Met deze informatie geven we u graag een eerste indruk van onze school en ons onderwijs. Ook vindt u praktische informatie. Voor meer informatie gaat u naar onze website www.bleyburg.spon.nu . Op Bleyburgh SO zorgen we samen voor een veilige, rustige en gestructureerde omgeving waarin een kind tot leren komt. We leren de leerlingen doelgericht hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze gelukkig en vol zelfvertrouwen kunnen zijn in hun eigen leefomgeving. Bleyburgh is een school op een algemeen bijzondere grondslag. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en elkaars meningen en overtuigingen. We zijn er trots op dat ouders ons vertellen dat de school een warme en veilige plek is voor hun kind en dat ze zich gehoord en gesteund voelen bij de opvoeding van hun kind met een beperking.   Wilt u meer weten over onze school of kennis komen maken? Maak dan gerust een afspraak!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Bekwaam
  • Respect
  • Structuur
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting in het SchoolVenster

Het leerlingenaantal is in vergelijking met het jaar daarvoor iets gedaald.

Er zijn wel meer beschikkingen SO ZML/ MG afgegeven.

Naast de doorstroom van leerlingen vanuit een KDC, is er ook instroom vanuit het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs

Weergave

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Samenwerkingspartners Toelichting

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven