Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Esdoornlaan 6 4254 AV Sleeuwijk

  • Kinderen komen naar school om allerlei dingen te leren. Dat gebeurt afwisselend individueel en in groepjes.
  • Vieren is een belangrijk kenmerk van onze identiteit. We vieren samen de christelijke feestdagen, maar ook een jubileum of bijzonder moment.
  • We maken gebruik van de nieuwste technieken als nieuwe digiborden,  laptops voor leerlingen en leerkrachten en verantwoorde programma's.
  • We dagen de leerlingen uit om niet alleen hun cognitieve, maar ook hun creatieve, motorische, muzikale en sociale talenten te ontwikkelen.
  • Leren kun je op verschillende manieren doen. Ook door te spelen. Op De Morgenster is daar ruimte, tijd en materiaal voor.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven