Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Esdoornlaan 6 4254 AV Sleeuwijk

 • Kinderen komen naar school om allerlei dingen te leren. Dat gebeurt afwisselend individueel en in groepjes.
 • Vieren is een belangrijk kenmerk van onze identiteit. We vieren samen de christelijke feestdagen, maar ook een jubileum of bijzonder moment.
 • We maken gebruik van de nieuwste technieken als nieuwe digiborden, laptops voor leerlingen en leerkrachten en verantwoorde programma's.
 • We dagen de leerlingen uit om niet alleen hun cognitieve, maar ook hun creatieve, motorische, muzikale en sociale talenten te ontwikkelen.
 • Leren kun je op verschillende manieren doen. Ook door te spelen. Op De Morgenster is daar ruimte, tijd en materiaal voor.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

De Morgenster in Sleeuwijk is een dynamische basisschool op Protestants Christelijke grondslag die inspirerend onderwijs aanbiedt. Op die manier wil De Morgenster bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en sociale burgers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokken
 • Gepassioneerd
 • Betrouwbaar
 • Ambitieus
 • Coöperatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Van de 4-12 jarigen uit Sleeuwijk gaat 75% naar P.C. Basisschool De Morgenster. Wanneer er regelmatig nieuwbouw wordt gerealiseerd, blijft er voldoende doorstroming in ons forensendorp en houden we ons leerlingenaantal op peil. De ruim 400 leerlingen verdelen we momenteel over 17 groepen, van elk leerjaar 2 groepen en daarbij een heterogene groep 3/4.
Wanneer het leerlingaantal daar om vraagt, formeren we een extra groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
396
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens vakanties en vrije dagen verzorgen Trema Kinderopvang en Hoppas Kinderopvang de buitenschoolse opvang. Ouders dienen dat zelf bij de organisatie van hun keuze aan te geven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Middels de methode Kanjertraining werken aan een veilig pedagogisch klimaat. 

Terug naar boven