Verschoorschool

Esdoornlaan 2 A 4254 AV Sleeuwijk

Schoolfoto van Verschoorschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Verschoorschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

De Verschoorschool is een openbare basisschool met op dit moment ongeveer 80 leerlingen. Onder het motto "Samen leren, samen leven en samen genieten" wordt op de Verschoorschool rekening gehouden met de eigenheid van elk kind en een bijdrage geleverd aan een brede persoonsontwikkeling. Hoe we dat doen, hebben we uitgebreid beschreven in onze schoolgids, die te vinden is op de website www.obsverschoor.nl. Daarnaast bent u van harte uitgenodigd om zelf eens een kijkje te komen nemen of een rondleiding te krijgen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven