SBO De Vonder

Veenstraat 2 7776 BE Slagharen

 • Schoolfoto van SBO De Vonder
 • Schoolfoto van SBO De Vonder
 • Schoolfoto van SBO De Vonder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangend personeel bij ziekte van ons vaste onderwijzend personeel wordt steeds moeilijker. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk intern op te vangen, om het voor de leerlingen zo rustig mogelijk te houden. Rust en regelmaat binnen het SBO is erg belangrijk, er zal altijd kritisch gekeken worden naar een goede oplossing. Als wij geen vervanging kunnen vinden en er is geen verantwoorde opvang op school mogelijk, dan moeten wij ouders vertellen dat hun kind de volgende dag geen les heeft. Wanneer de ouders de eerste dag geen opvang kunnen realiseren, zorgt de school voor opvang. De tweede dag zal thuis voor opvang gezorgd moeten worden. Is de school genoodzaakt kinderen langer dan twee dagen naar huis te sturen, dan kiezen wij ervoor om groepen om de beurt een dag naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Vonder werken we in units. We kiezen er bewust voor om geen jaarklassenverdeling te maken. Op De Vonder mag je namelijk zijn wie je bent en leer je op je eigen niveau. In unit 1 zitten leerlingen met een leeftijd die past bij groep 1, 2 of 3; In unit 2 zitten leerlingen met een leeftijd die past bij groep 3, 4 of 5; In unit 3 zitten leerlingen met een leeftijd die past bij groep 6, 7 of 8. Onze leerlingen zijn gewend om te werken in groepen van verschillende samenstellingen. Gedurende de dag werken zij in verschillende instructiegroepen, passend bij hun eigen leerniveau. Op De Vonder wordt hier heel flexibel mee omgegaan. Alle lokalen hebben een kleur. Het kan zijn dat een leerling rekenen volgt in lokaal paars en vervolgens begrijpend lezen in lokaal oranje. Voor de kinderen verloopt dit voorspelbaar, zij reageren hier goed op omdat ze op deze manier leerstof aangeboden krijgen die bij hen past, echt onderwijs op maat!

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

 • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3520 uur
 • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): minimaal 3760 uur

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Onze school geeft daar de volgende invulling aan:

De schooltijden zijn als volgt: 

 • Maandag  08.45-12.30 uur,  12.45-14.45 uur
 • Dinsdag  08.45-12.30 uur,  12.45-14.45 uur
 • Woensdag  08.45-12.30 uur, Vrij
 • Donderdag  08.45-12.30 uur,  12.45-14.45 uur
 • Vrijdag  08.45-12.30 uur,  12.45-14.45 uur*

* De leerlingen uit groep 1,2,3 én 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven