Openbare Basisschool aan de Meule

Kromstraat 31 6133 AA Sittard

  • Ons gerenoveerde schoolgebouw bestaat uit een groot schoolplein, 10 leslokalen, 1 computerruimte, 1 speelzaal, een BSO-ruimte en veel gang.
  • Kinderen bepalen zelf wat ze aan elkaar en aan ouders laten zien. Een podium om talent te delen.
  • Lezen kenmerkt de school. De Leestraat met tutoren en leesmaatjes is daravan een mooi voorbeeld. Ook de Kinderboekenweek staat centraal.
  • Kiezen voor een project of workshop op basis van interesse of talent. Doen waar je blij van wordt zorgt voor werkplezier.
  • We gaan mee in de ontwikkeling van een passend en innovatief onderwijsaanbod.
Bij de Tovertafel komen heel veel onderwijsaspecten mooi samen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in een aantal resultaten van basisschool Aan de Meule uit Sittard. De gegevens zijn o.a. afkomstig van DUO (dienst uitvoering onderwijs), de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare, genuanceerde en eerlijke informatie over de schoolprestaties. Uiteraard is veel meer informatie t.a.v. de school te vinden op de website (www.aandemeule.nl) waarin ook verwezen wordt naar een aantal documenten. Bellen, mailen of een bezoekje brengen geeft naast deze "papieren" informatie een compleet beeld van de school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar in samenwerking
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Boeiend Onderwijs
  • 21e eeuws, executieve functies
  • Talentgericht en met plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt gemiddeld bezocht door zo'n 240 leerlingen verdeeld over (nu) 9 stamgroepen. In de ochtend werken we vooral aan de zogenaamde cognitieve vakken taal, lezen en rekenen. In de middagen wordt gewerkt vanuit 4 domeinen waarbij de kinderen groepsdoorbrekend werken aan thema's, projecten en activiteiten. Onze leerlingen komen uit verschillende delen van Sittard en nabije omgeving en vormen samen een mooie afspiegeling van maatschappij.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aanvullend op bovenstaande hebben we een eigen kindercoach en werken we nauw samen met schoolmaatschappelijk werk.

Terug naar boven