Kindcentrum Sittard

Vastradastraat 2 6137 AM Sittard

  • Deze foto is de visualisatie van ons schoolplan. En kindcentrum in midden in de wijk en maatschappij met daarin onze waarden.
  • De gebouwen van de bovenbouw, taalschool en onderbouwlocatie.
  • Ons pedagogisch concept STAR: sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect
  • Bewegingsles gericht op samenwerken en respect voor de ander en zijn grenzen.
  • Niet alleen binnen les tav de basisvaardigheden maar ook de wijk in en talenten ontdekken in onze verlengde lesweek: wereldtijd

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Sittard is op 1 augustus 2019 gestart vanuit een fusie van drie basisscholen: basisschool De Tovertuin, basisschool De Baandert en openbare basisschool De Sjtadssjool met het streven om een goed en passend onderwijsaanbod te verzorgen voor álle kinderen voor nu en in de toekomst. Dat doen we door middel van groepsoverstijgend unitonderwijs. Het kindcentrum is er niet alleen voor regulier onderwijs; het biedt ook Nederlands taalonderwijs (NT2) voor nieuwkomerskinderen of Nederlandse kinderen met een forse taalachterstand uit de hele regio.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect, veiligheid en plezier
  • talentontwikkeling
  • samen leven, samen leren
  • vaardigheden 21e eeuw
  • toekomstbestendig onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Doordat Kindcentrum Sittard een fusieschool is, geeft deze website een vertekend beeld van het leerlingenaantal, maar ook van andere gegevens. Deze zijn voor voorgaande jaren gebaseerd op de voormalige Sjtadssjool. Dit verklaart ook de groei die te zien is in het leerlingenaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
579
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de opvang werken wij samen met MIK / Partners in Welzijn. Zij vangen de kinderen voor en na school op.

Tijdens de middagpauze bieden wij voor alle leerlingen een gezonde schoollunch aan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven