Christelijke Basisschool De Trieme

Kerkhoflaan 12 8464 VL Sintjohannesga

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Trieme
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Trieme
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Trieme
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Trieme
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Trieme

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Trieme in Sintjohannesga. De Trieme is een eigentijdse basisschool. We geven thematisch onderwijs en hechten veel waarde aan een goede sfeer en veilig klimaat. Door te werken vanuit een thema ben je authentiek aan het leren. De leerstof valt in een betekenisvolle context, waardoor een betere inbedding van de nieuwe kennis plaatsvindt. De pijlers van de Trieme zijn: betekenisvol leren, openheid en respect en groei. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Trieme beleef je!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Trieme zijn afkomstig uit de dorpen/buurtgemeenschappen Rohel, Rottum, Rotstergaast, Rotsterhaule en Sintjohannesga. De Trieme telt ruim 100 kinderen verdeeld over 5 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven