Rooms-Katholieke Basisschool Paus Johannes

Sperwer 1 1834 XN Sint Pancras

Schoolfoto van Rooms-Katholieke Basisschool Paus Johannes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score op de Centrale Eindtoets is gebaseerd op de gemiddelde score van al onze groep 8 leerlingen. We zijn enorm trots op de scores die onze kinderen behaald hebben. De score is behaald zonder opvallende uitschieters in de afzonderlijke onderdelen van de toets. We zien dit als een bevestiging dat het lesaanbod in de volle breedte effectief is geweest.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven