Basisschool Dommelrode

Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode
  • Schoolfoto van Basisschool Dommelrode

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In april 2019 hebben we de ouders, de bovenbouwleerlingen en het personeel geënquêteerd.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In april 2019 hebben we een onderzoek gehouden onder de leerlingen, de ouders en de leerkrachten van onze school. U ziet hierbij de uitkomsten van het onderzoek onder ouders.
We zijn over het algemeen tevreden over de uitkomsten van de enquête en herkennen ons in de uitslag. We zullen de uitkomsten bespreken met het team, de MR en de ouderklankbordgroep.

De ouders geven aan het minst tevreden te zijn over de communicatie vanuit school over het kind en over wat er in en om de school gebeurd.
We gaan met dit verbeterpunt aan de slag en zullen ouders hierin meenemen. Ook bij de andere onderwerpen zullen we blijven werken aan verbeteringen.

We willen de ouders bedanken voor het invullen van de enquête. Als u zaken nog verder wil toelichten dan bent u van harte welkom.

Team Basisschool Dommelrode

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven